معاونت فرهنگی و اجتماعی- واحد سمعی و بصری
واحد سمعی و بصری

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/9/13 | 
   
 
  • واحد سمعی و بصری
 برنامه ریزی و مدیریت سالنهای ۶ گانه دانشگاه و سالن نمایشگاهها ،مستند سازی برنامه ها و عکاسی و فیلمبرداری برنامه ها ، تهیه، تکثیر، آماده سازی و آرشیو فیلم و نوارهای صوتی مورد تأیید مراجع قانونی و ارائه این محصولات به دانشجویان در قالب ویدئو کلوپ از فعالیت های این واحد می باشد.

 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.8896.40720.fa.html
برگشت به اصل مطلب