معاونت فرهنگی و اجتماعی- دفتر عمره و عتبات دانشگاهیان
دفتر عمره و عتبات دانشگاهیان

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/9/28 | 
 
  • رئوس فعالیتهای دفترستادعمره وعتبات دانشگاهیان:
۱-اطلاع رسانی شروع ثبت نام مرحله جدید در:دانشگاه،خوابگاهها،گروه ودانشکده ها،محوطه،با بنر وپوستر.
۲-اطلاع رسانی تلفنی به منتخبین پذیرفته شده درقرعه کشی جهت تهیه وتحویل مدارک:
۱/۲-اعلام تلفنی تحویل فرم تعهدمحضری دانشجویان پسر دارای معافیت تحصیلی ودر ادامه آقایان دارای کارت پایان خدمت.
۲/۲- دریافت فرم تعهد محضری،ارسال فهرست دانشجویان به سازمان وظیفه عمومی استانهای :تهران/البرز
جهت دریافت مجوز خروج در تاریخ اعزام /صدور گذرنامه پسران دانشجو.
۳-حضوردر:ستادعمره وعتبات دانشگاهیان و سازمان حج وزیارت جهت تعیین کارگزار زیارتی و نیز انتخاب مدیر وروحانی کاروان.
۴-اخذ مدارک اعزام از زائران  وتحویل به کارگزار زیارتی استان تهران-استان البرز(مکرر و درچندین نوبت)
۵/۱-تعدادکاروان زمینی دانشجویان دخترمجردازابتدا تا آخرسال۱۳۹۶-۳کاروان هوایی(۱۲۰نفر).
۵/۲-تعدادکاروان زمینی دانشجویان پسرمجرد ازابتدا تا آخرسال۱۳۹۶-۲کاروان زمینی(۸۰نفر).
۵/۳-تعدادکاروان هوایی دانشجویان پسرمجرد ازابتدا تا آخرسال۱۳۹۶-۳کاروان هوایی(۱۲۰نفر).
۵/۴-تعدادکاروان هوایی دانشجویان متاهل /کارمندان/اساتیدازابتدا تا آخرسال۱۳۹۶-۱۰کاروان(۴۰۰نفر).
۵/۵-تعدادکاروان هوایی دانشجویان متاهل /کارمندان/اساتیدازابتدا تا آخرسال۱۳۹۶.
۶-دریافت اقلام فرهنگی  اهدایی از انبار بانک ملت -ستادعمره وعتبات دانشگاهیان.
۷-حضور درجلسه توجیهی قبل ازسفرکاروان درمسجد دانشگاه-تحویل اقلام اهدایی –پذیرایی ازحاضران(کیک/ساندیس)
۸-تهیه گزارش مکتوب و تصویری



 

نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.9887.41335.fa.html
برگشت به اصل مطلب