معاونت فرهنگی و اجتماعی- معاونت
معاون فرهنگی و اجتماعی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/8/1 | 

  تحصیلات

  دکتری تخصصی ( Ph.D ) ,1386 ,فرهنگ و زبانهای باستانی ایران
 

  برخی از دروس ارائه شده تاکنون

   تاریخ تحلیلی زندگانی ائمه معصومین ,

   قرائت متون تاریخی بزبان فارسی 1 ,

   گاهشماری وتقویم ,

   مبانی تاریخ اجتماعی ایران ,

   قرائت متون تاریخی بزبان فارسی 2 ,

   تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران در سلجوقیان ,

   دولت و مدنیت در تاریخ صدر اسلام

نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.9901.53347.fa.html
برگشت به اصل مطلب